Historia naszej szkoły

ostatnia aktualizacja strony:piątek, 30 sierpnia 2013

www.szablony.w.pl

 Ustaw stronę jako startową Ustaw stronę jako startową

Dodaj do Ulubionych Dodaj do ulubionych
..::MENU::..
Główna
Aktualnie
Hymn i sztandar
Historia
Dokumenty
Szkolne wieści 2012-13
Szkolne wieści 2013-14
Zerówka
Osiągnięcia szkoły
Koła zainteresowań
Sport w szkole
Nauczyciele
Plan lekcji klas 1-3
Plan lekcji klas 4-6
Niezbędnik ucznia
Imprezy
Rada Rodziców
Pedagog szkolny
Dla Rodziców
Plan szkoły
Feriada 2012
Wyjazd za granicę
Karta rowerowa
Przyjaciel naszej szkoły
Katyń - ocalić od...
 

..::Księga gości::..

..::Jest godzina::..

..::GALERIA::..

 

..::LINKI::..

MEN

Kuratorium Oświaty     

CEN Koszalin

ZCKN Szczecin

..::KONTAKT::..

  Szkoła Podstawowa
im. mjra H. Sucharskiego
78 - 500 Drawsko Pomorskie
ul. Obr. Westerplatte 13
tel. 094 36 323 12
 

..::INNE::..

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Lektury szkolne kl. 4-6
 

Niektóre fakty z naszej historii.

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim nazywana również ,,Jedynką” jest najstarszą szkołą na Ziemi Drawskiej. Jest ona kontynuatorką tradycji oświatowych sięgających średniowiecza, czym mogą się poszczycić tylko nieliczne miasta Pomorza Zachodniego.

Do roku 1818 w Drawsku Pomorskim istniała szkółka łacińska, która przemianowana została na miejską szkołę powszechną. W latach 1844-1845 w miejscu dawnego klasztoru franciszkanów wybudowano nowy budynek dla szkoły. Od tej pory miejsce przy obecnej ulicy Obrońców Westerplatte jest związane na stałe z drawską oświatą.


Widok budynku szkoły z roku 1855 r.

Po II wojnie światowej pierwszą zorganizowaną placówką w powiecie drawskim była Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim. Zorganizowana ona została przez p. Wacława Siemianowskiego. Początkowo w jednym budynku znajdowało się liceum ogólnokształcące, gimnazjum i szkoła podstawowa. Do różnych klas zapisało się 25 uczniów. Wówczas to pierwszy dyrektor J. Rogalski powiedział ,,...przewodnicząc pierwszemu posiedzeniu rady pedagogicznej, choć chwilowo nielicznej, ale ożywionej jednym duchem i szczerym entuzjazmem szerzenia kultury polskiej, obcej germańskiemu pierwiastkowi nienawiści, ...

... Oświadczyć możemy uroczyście, że nie pożałujemy ani trudu, ani czasu, byleby godnie wypełniać przyjęty przez nas obowiązek. A ci, co po nas tu przyjdą, niechaj coraz wyżej wznoszą gmach kultury polskiej na założonych przez nas fundamentach...”

Trudny pionierski okres połączony z przemianami w latach 1951-1960 drawskiej oświaty kończy się wraz powstaniem Szkoły Podstawowej Nr 1. Do roku 1966 Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa stanowiły całość tzw. ,,Jedenastkę”. W wyniku podziału rozdzielono inwentarz na obie szkoły. Ostatecznie Liceum Ogólnokształcące przeprowadziło się do nowego budynku w roku 1971. Na kierownika Szkoły Podstawowej powołano E. Rękasa. Szkoła liczyła 11 oddziałów co stanowiło 399 uczniów.

Znaczące dla historii szkoły było posiedzenie Rady Pedagogicznej z dnia 7 lutego 1967 roku, na której nastąpiła zmiana kierownika szkoły. Kierownikiem został Eugeniusz Poniatowski, były zastępca kierownika
Szkoły Podstawowej Nr 3.

Nastąpił okres długiego i bardzo owocnego kierowania szkołą przez wspaniałego pedagoga i wychowawcę, przyjaciela dzieci i młodzieży. Trudno jest wymienić wszystkie osiągnięcia, które były wynikiem ciężkiej i wytrwałej pracy uczniów i nauczycieli. Ówczesnym mieszkańcom Drawska Pomorskiego dobrze znane były zespoły
z ,,Jedynki”. Najbardziej znani byli mandoliniści, których początki sięgają końca lat 60-tych, występujące przez lata jako ,,Tuzinki”, ,,Bąki” czy ,,Tremolo”. Nie sposób dziś wymienić wszystkich przeglądów, festiwali, warsztatów, w których brały udział zespoły
z ,,Jedynki”.

Nowy rok szkolny 1978/1979 uroczyście otwarty 21 sierpnia 1978 roku rozpoczął wdrażanie zgodnie z reformą ,,10-letniej Powszechnej Szkoły Średniej”, z której w 1980 roku zrezygnowano.

Od roku 1978 jako jedna z niewielu szkół posiadamy swój własny szkolny hymn, który do dnia dzisiejszego jest śpiewany przez młodzież w trakcie szkolnych uroczystości.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły było nadanie imienia ,,MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO”. Napis na odsłoniętej tablicy pamiątkowej głosi:

DNIA 1 WRZEŚNIA 1979
W 40 ROCZNICĘ
NAPAŚCI NIEMIEC
HITLEROWSKICH
NADANO TEJ SZKOLE IMIĘ
MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO
OBROŃCY WESTERPLATTE


Uczestnik walk na Westerplatte kapral rezerwy Michał Pryczek
w chwilę po odsłonięciu tablicy.

Przemiany zapoczątkowane w roku 1989 przyniosły zmiany również
w oświacie. 1 września 1999 rozpoczął się pierwszy etap reformy oświaty. Rozpoczęły działalność gimnazja-nowy typ szkoły.
W ,,Jedynce” powstała nowa szkoła : Zespół Szkół Nr 1w Drawsku Pomorskim, w którego skład weszła Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1.

Dzień dzisiejszy.

Od roku szkolnego 2002/2003 jesteśmy od wielu lat jedyną szkołą podstawową na terenie Drawska Pomorskiego i w związku z tym przestaliśmy używać numeru. Pożegnaliśmy się z historyczną ,,Jedynką” w nazwie, ale dalej dbamy o naszą piękną tradycję, do której dopisujemy coraz to nowe osiągnięcia..

W roku szkolnym 2008/2009 do Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim uczęszcza około 730 dzieci, których uczy 53 nauczycieli. Dyrektorem szkoły jest pani Joanna Szewczyk, funkcję wicedyrektorów pełnią pani Ewa Wyszczelska i pani Lucyna Jabłońska. Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele prowadzą koła przedmiotowe i koła zainteresowań, m.in.: koło języka polskiego, koło języka niemieckiego, koło matematyczne, koło plastyczne, koło przyrodnicze, koło informatyczne, koło dziennikarskie, koło teatralne, koło kronikarskie, zespół wokalny, koło ekologiczno-wędkarskie, koło ruchu drogowego, orkiestrę dętą, zespoły taneczne, zajęcia sportowo – rekreacyjne. Odbywają się również zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki dla uczniów mających trudności w nauce. Nie sposób wymienić wszystkich imprez krajowych i zagranicznych, w których uczestniczą nasi uczniowie. W wielu z nich jesteśmy jedynymi przedstawicielami powiatu czy też województwa. Jesteśmy szkołą, która łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnością.