Konkursy plastyczne.

ostatnia aktualizacja strony:poniedziałek, 16 września 2013

www.szablony.w.pl

 Ustaw stronę jako startową Ustaw stronę jako startową

Dodaj do Ulubionych Dodaj do ulubionych
..::MENU::..
Główna
Aktualnie
Hymn i sztandar
Historia
Dokumenty
Szkolne wieści 2012-13
Szkolne wieści 2013-14
Zerówka
Osiągnięcia szkoły
Koła zainteresowań
Sport w szkole
Nauczyciele
Plan lekcji klas 1-3
Plan lekcji klas 4-6
Niezbędnik ucznia
Imprezy
Rada Rodziców
Pedagog szkolny
Dla Rodziców
Plan szkoły
Feriada 2012
Wyjazd za granicę
Karta rowerowa
Przyjaciel naszej szkoły
Katyń - ocalić od...
 

..::Księga gości::..

..::Jest godzina::..

..::GALERIA::..

 

..::LINKI::..

MEN

Kuratorium Oświaty     

CEN Koszalin

ZCKN Szczecin

..::KONTAKT::..

  Szkoła Podstawowa
im. mjra H. Sucharskiego
78 - 500 Drawsko Pomorskie
ul. Obr. Westerplatte 13
tel. 094 36 323 12
 

..::INNE::..

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Lektury szkolne kl. 4-6
 
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 
„Projekt okładki tomiku XV Przeglądu Twórczości Poetyckiej „ Spotkanie z Zajączkiem”
 
1.    CELE KONKURSU
 
•         rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej
•         rozwijanie wyobraźni twórczej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej
•         rozwijanie zainteresowań plastycznych
•         Inspirowanie do pracy twórczej
•         Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych
 
2.    WARUNKI UCZESTNICTWA
 
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V –VI szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych
 
• każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę, organizator nie przyjmuje prac zbiorowych
 
• prace muszą być wykonane samodzielnie, projekt musi odbiegać od wyglądu okładek
wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji
 
• do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie metryczkę, która ma zawierać:
✔ imię i nazwisko, wiek oraz klasę uczestnika i nr telefonu
✔ nazwę i adres szkoły
✔ imię i nazwisko, numer telefonu nauczyciela – opiekuna
• nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu
• organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania
i publikowania prac konkursowych
• złożenie prac jest równoznaczne z akceptacja warunków regulaminu
 
3.    ZADANIE KONKURSOWE
 
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki do tomiku.
Ważne jest, aby autor stworzył własną wizję okładki.
 
4.    FORMA PRACY
 
• format pracy – A3
• proponowane techniki: pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisaki, kredki
 
5.    TERMIN DOSTARCZANIA PRAC
Termin dostarczania prac upływa dnia 14 października 2013 r.
Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Biblioteka Publiczna
Ul. 3 go Pułku Piechoty 2
78-520 Złocieniec
6.    KOMISJA KONKURSOWA
 
Komisję konkursową przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:
• trafność doboru tematu pracy
• walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
• oryginalność  i pomysłowość projektu
• kompozycja i estetyka wykonania pracy,
• własna interpretacja
 
7.    FINAŁ KONKURSU
Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagrody przewidziano podczas finału
XV Przeglądu Twórczości Poetyckiej „ Spotkanie z Zajączkiem” dnia 26.11.2013 r.
 
Na laureata  konkursu czeka nagroda!
 
Prawa autorskie:
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu
i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą
na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie i powielanie nadesłanych prac.
 
Informacje dotyczące uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych, są objęte tajemnicą i będą wykorzystywane tylko w sposób określony
w niniejszym regulaminie.
POMALUJ MÓJ ŚWIAT